Iskrička nádeje

Ekonomické a sociálne dôsledky pandémie, ktoré sa valia na súčasný svet sa nebudú dať zvládnuť štandardnými ekonomickými nástrojmi. Ale v tom by mohla byť aj iskrička nádeje. Práve v takýchto kritických okamihoch ľudstva je príležitosť pre pokus o premenu mentality maximalizácie vlastného úžitku na úžitok celku. Čím skôr, a čím…

Celý článok