Jozefom k sviatku

Všetkým Jozefom prajem veľa síl, požehnania a odolnosti. Aj keď nežijeme v pokojných časoch, Vaši biblickí patróni si užili tiež kadečo. Dobu si nevyberáme, rozhodujúce však je, ako jej dokážeme čeliť. Želám Vám, aby ste nám, svojim bratom, dokázali odpúšťať tak, ako ten starozákonný Jozef, syn Jakubov, tým svojim, a zároveň, aby ste sa podobne, ako ten už “náš”, novozákonný, manžel Ježišovej Matky, dokázali vysporiadať i s tajomstvami života, ktoré sú nášmu rozumu a skúsenosti nezrozumiteľné. Ak sa vám to bude čo len trochu dariť, budete nielen pre svoje okolie, teda pre nás, požehnaním, ale všetko sa napokon na dobré obráti. Toto všetko vám dnes želám!