Na celoplošnom povinnom testovaní mi prekáža presne to, že je celoplošné a povinné

Nie som lekár a netrúfam si hodnotiť účinnosť a užitočnosť antigénových testov. Ale mám skúsenosti v iných sektoroch spoločenského života, a preto si myslím, že môžem celkom kvalifikovane vyjadriť dve vážne výhrady voči celoplošnému povinnému testovaniu.
Po prvé, že je celoplošné. Znamená to, že znova vyťažíme všetky disponibilné kapacity na všetkých frontoch. V akomkoľvek zápase je vždy dôležité sústrediť sa na hlavný problém, tam využiť potrebné sily, ale vždy je potrebné myslieť aj na zálohu. Platí to v každom boji. Preto sa síce plošné testovanie páči aj iným krajinám, ale keďže majú racionálnych lídrov, nikde ho nerobia naraz všade.
Druhou výhradou je povinnosť. Isteže je čestnejšie testovanie prikázať, ako sa tváriť, že je síce dobrovoľné, ale kto nepôjde, tak nebude plnoprávnym občanom. Ale ustanoviť zdravotnícky zákrok ako povinnosť nestačí nejakou pochybnou vyhláškou. To by potom mohol hlavný hygienik v prípade potreby navrhnúť aj oveľa vážnejšie zásahy do integrity osôb. Ani v núdzovom stave nemožno ľuďom siahnuť na akékoľvek práva a prikázať im akékoľvek povinnosti. I v núdzovom stave treba dodržiavať ústavné pravidlá. Toto, čo sa zrejme na nás chystá, sa proste nesmie. A hádam už ani netreba dodávať, že v iných slobodných štátoch sa toto ani nerobí.