Potrebujeme politickú alternatívu s jasnou víziou, schopnú o nej diskutovať

Plán obnovy, ktorý včera predstavila vláda, by mohol byť dobrou príležitosťou pre poctivú politickú diskusiu o tom, aké Slovensko si jednotliví jej aktéri predstavujú. Bolo by užitočné, keby tu bola politická sila, ktorá by pokojne a bez urážania hovorila o inej, svojej predstave. U nás sa však politický zápas vedie inak. Opozičné strany okamžite reagovali tak, že sa tvorcov vládneho návrhu rozhodli diskvalifikovať. Nerobím si však ilúzie ani o vládnych stranách. Keby bolo garde opačné, robili by to isté. ´Vláda nevie, vláda tým sleduje vlastné ekonomické a mocenské záujmy.´ Toto je vzorec, podľa ktorého sa u nás už dlhodobo vo verejnom priestore rozprávame. Povrchne a v podstate bez ohľadu na vecný obsah samotného predmetu, o ktorom sa diskutuje. Lenže v horizonte dlhšom, než sú budúce voľby, to nikam nevedie. Nedivme sa potom, že Slovensko dlhodobo zaostáva za štátmi, kde sa vo verejnom priestore naozaj rozprávajú. I preto potrebujeme skutočnú politickú alternatívu s jasnou víziou budúcnosti a schopnú o nej viesť pokojnú, a aj konštruktívnu diskusiu.