Pri troche veľkorysosti by hneď v spoločnosti zavládla lepšia atmosféra

Myslím si, že potrebujeme v politike aspoň trochu veľkorysosti. Hneď by v spoločnosti zavládla lepšia atmosféra. Vo verejnej diskusii je dnes priveľa malichernosti. Pozor na to, lebo keď tomu prepadneme, obvykle si sami ani nedokážeme priznať, že sme malicherní. Naopak, sme vtedy pripravení uviesť tisíc dôvodov, prečo práve v tom prípade, o ktorý ide, nemôžeme byť veľkodušní. Prepadneme malému mysleniu, ktoré otravuje prostredie, stavia ľudí proti sebe, oslabuje spoločnosť ako celok a šíri sa rýchlejšie ako vírus. Ako kdesi napísal filozof Nietzsche, malé myšlienky sú ako pleseň. Nejestvuje na to iný liek, ako veľkorysí vodcovia ľudu. Hľadajme takých v tomto roku!