Rozsudok

Žiadne rozhodnutie ľudského súdu nesmie zastaviť hľadanie celej pravdy o zločine! Keby to tak bolo, tak mocní a bohatí by znemožnili, aby sa svet mohol stať čo len trochu spravodlivejším. Zápas pokračuje…