Čo by nám zo slov pápeža na Slovensku malo zostať v pamäti (15) Vnútorná sloboda a schopnosť odpúšťať sú soľou našej zeme

Ďalej Svätý Otec vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života hovoril o mnohých ľuďoch, ktorých životy prešli skúškou utrpenia. “Koľko slávnych osobností bolo zavretých vo väzení, ale vo vnútri zostali slobodní. Ukázali žiarivý príklad odvahy, dôslednosti a vzdorovania nespravodlivosti! Ale predovšetkým odpustenia. Toto je soľ vašej zeme…” pripomenul nám František.…

Celý článok

Z príhovoru pápeža Františka politikom na Slovensku (14) Trpezlivé a nenásilné zúrodňovanie kultúry, nie kultúrne vojny

Svätý Otec vo svojom vystúpení v záhrade Prezidentského paláca neobišiel ani konzervačné vlastnosti onoho obrazu, ktorým je soľ. Sú hodnoty, ktoré sú dnes ohrozené a má význam ich uchovávať a chrániť. “Želám vám, aby ste nikdy nedopustili skazu voňavých príchutí vašich najlepších tradícií povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.…

Celý článok

Ďalšie zamyslenie nad slovami, ktoré nám počas svojej návštevy na Slovensku zanechal pápež František (13) Neexistuje obnova bez mladých

Obraz soli využil Svätý Otec vo svojom príhovore predstaviteľom verejného života v prvom rade ako symbol toho, čo keď chýba, je život nevýrazný. Bez chuti. (Spomenul som si pri týchto slovách na ľudovú rozprávku Soľ nad zlato) „Aby sa spolužitie stalo ľudským, nestačia organizované a efektívne štruktúry, treba chuť…A ako…

Celý článok

Pokračovanie úvah o pápežových slovách, ktoré adresoval predovšetkým politikom (12) Politike musí ísť najskôr o spravodlivosť a vládu zákona, a až potom o ekonomiku

Pápež František vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života upozornil ďalej na to, že v politika by sa nemala zredukovať iba na akýsi vrcholový ekonomický manažment krajiny. “Po tvrdých mesiacoch pandémie očakávame… vytúžený nový štart ekonomiky, ktorému napomáhajú plány obnovy Európskej únie. Je tu však riziko, že sa unáhlime, a…

Celý článok

Pre kresťanov, angažujúcich sa vo verejnom živote by návšteva pápeža Františka mala byť veľkou inšpiráciou (11) Bratstvo a otvorenosť

Svätý Otec vo svojom príhovore k predstaviteľom verejného života ďalej pokračoval pozoruhodnou rečníckou otázkou: “A čo všetko naznačuje veľký modrý pás na vašej zástave, ktorý symbolizuje bratstvo so slovanskými národmi?” Odpoveď na ňu priamo nedal, ponechal ju na nás. Lebo je to pre nás Slovákov vlastne záväzok. A nadviazal na…

Celý článok