Každý môže niekedy pochybiť, ale treba sa s tým vyrovnať čestne, nie frajersky

Kým budeme nedodržiavanie pravidiel považovať za frajerinu, tak tu budeme mať “bordel”. Veď skúste len jazdiť deň presne predpísanou rýchlosťou a uvidíte koľko šoférov na vás bude trúbiť! Pamätám si, ako sme raz po revolúcii boli delegácia KDH vo Viedni na pozvanie predsedu poslaneckého klubu ÖVP Andreasa Khola. Potrebovali sme…

Celý článok

Zamyslenie k úspešnému summitu EÚ

Lídri Európskej únie nám napokon predviedli, čo to znamená, keď sme v kritických časoch na jednej lodi. I keď majú celkom prirodzene navzájom odlišné záujmy. I keď sú medzi nimi aj veľmi čudesné postavy, i také, ktoré svoju politickú existenciu budujú na protieurópskych postojoch. A i keď tu hrá svoju…

Celý článok

Veľká a štátotvorná výzva pre KDH

Skvelý slovenský právnik, pedagóg, mysliteľ a dlhoročný sudca českého ústavného súdu Pavel Holländer v pozoruhodnej knižke “Pojmy v Sizyfovej krošni” uvažoval už pred piatimi rokmi o súmraku moderného štátu. V tejto súvislosti spomínal známe Böckenfördeho diktum, podľa ktorého “slobodný, sekularizovaný štát žije z predpokladov, ktoré sám nemôže garantovať.” Myslím si,…

Celý článok

Matovičova diplomovka

Muži a ženy, ktorým dal národ mandát, aby vykonávali moc, sú mu zodpovední za to, ako s ňou nakladajú. Nie za staré hriechy, ktoré s tým nemajú nič spoločné. To boli eštébácke metódy, zhromažďovať o ľuďoch informácie o ich pokleskoch, ukladať si ich, aby sa potom použili v príhodnú chvíľu.…

Celý článok