Ku Dňu nezávislosti

“Nič z toho, čo v priebehu môjho pobytu v Spojených štátoch upútalo moju pozornosť, nebilo do očú tak, ako rovnosť podmienok,” napísal francúzsky historik a politik Alexis de Tocqueville asi 50 rokov po vyhlásení nezávislosti USA, ktoré si dnes ľudia v tejto veľkej krajine pripomínajú. Zmietaní krízami súčasného sveta, a i špecificky ich vlastnej spoločnosti, a v rámci nich práve aj tým, ako i dnes, po 244 rokoch, so zápalom znovu a znovu bojujú za túto základnú zásadu demokratického usporiadania spoločnosti. Lebo ona sa do života sama nepremietne iba tým, že sa to napíše do ústavy. O rovnosť podmienok sa treba neustále biť. Želám americkému ľudu, aby si tohto ducha uchoval!