Bolo by skvelé, keby zo snemu KDH zaznel návrh na formovanie konzervatívneho volebného bloku

ilust.fotoJe prirodzené, že vo vnútri Kresťanskodemokratického hnutia sa pred snemom sústreďuje pozornosť na voľbu predsedu. Prípadne ešte trochu na navrhované zmeny stanov. Ale to sú vnútorné veci strany. Slovenskú verejnosť právom veľmi nezaujímajú. To, na čo slovenský volič v súčasnej turbulentnej a neistej situácii v našej vlasti čaká, je návrh na riešenie situácie na Slovensku. A myslím si, že KDH má teraz čo ponúknuť. Takouto ponukou by mohla byť výzva na formovanie konzervatívneho bloku do predčasných parlamentných volieb.

Pretože problémom „protificovského frontu“ je, že v ňom dominujú liberáli. Nie že by ich bolo viac, ale konzervatívna politika sa triešti medzi kresťanských a ďalších občianskych demokratov. Viem, že keď je hlavnou politickou témou zápas so skorumpovanou vládnou mocou, tak sa tento ideový problém vo vnútri doterajšej opozície mohol zdať nie príliš podstatným. Ale vo chvíli, keď táto partia preberie zodpovednosť za správu štátu, vo chvíli, keď sa ocitne pred úlohou rozpliesť všetky tie pavučiny pokušení medzi vládnou mocou a ekonomickými záujmami bohatých spoločností, nebude jedno, kto bude na čele tohto ozdravného procesu. Či za ním budú pragmatické predstavy liberálov, alebo tradičné konzervatívne hodnoty. Som presvedčený, že ak taktovku pre nové pravidlá vzťahu medzi štátom a kapitálom nebude držať niekto, kto sa riadi konzervatívnymi hodnotami ako je spravodlivosť a ochrana spoločného dobra, tak sa iba poprehadzujú peňazovody, ale podstata zápasu s korupciou sa naozaj riešiť nebude.

Kto pozná moju politickú minulosť vie, že som bol vždy za spoluprácu konzervatívnej a liberálnej politiky. Bolo to potrebné, predovšetkým preto, lebo šlo o slobodu. O slobodu sme bojovali pred a po roku 1989. Je hodnotou, bez ktorej ľudský život nie je dôstojný. Ale ak v slobodnom režime, ktorý už máme, nerešpektujeme aj iné hodnoty, tak sa v nej napokon presadia len dravci. A na to nesmieme nikdy zabudnúť! Preto je dnes tak potrebné, aby práve kresťanskí demokrati dôrazne pripomínali aj ďalšie tradičné konzervatívne hodnoty. Lebo bez nich sa ozajstná očista verejného života vykonať nedá. 

A preto je tiež dôležité, aby sme sa nehrali každý na vlastnom pieskovisku. Teda vo vlastnej politickej rodine. Tieto politické spoločenstvá sa u nás historicky vyvinuli, pre samotných členov strany predstavujú hodnotu, ale poslanie politických strán sa meria hodnotami, ktoré ponúkajú voličom. Teda Slovensku. A azda i viac, aj Európe, ktorá je dnes hodnotovo dezorientovaná. Ak ale vidíme, že sa k hodnotám, ktoré dnes spoločnosť potrebuje, hlásia aj iní, tak je práve pre tieto hodnoty zničujúce, ak budeme vo voľbách rivalmi a nie partnermi.

A z toho dôvodu som presvedčený, že keby zo snemu KDH v sobotu zaznel návrh na vytvorenie konzervatívneho volebného bloku, začala by sa formovať politická sila, ktorá by mohla byť jadrom budúceho ozdravenia slovenskej spoločnosti. Konkrétne to znamená dohodu o volebnej koalícii medzi Kresťanskodemokratickým hnutím a stranou Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktorá by na svoju spoločnú kandidátnu listinu mohla pribrať i predstaviteľov menších zoskupení, vyznávajúcich hodnoty tradičnej konzervatívnej politiky. Takýto konzervatívny volebný blok by mal potenciál prinajmenej dvadsať percent voličských hlasov, čo by v slovenskej politickej realite znamenalo silu, ktorá sa nedá ignorovať.

Viem, že jestvuje veľa možných výhrad. Väčšina z nich má osobný charakter. Ak nám ale ide o našu vlasť, tak by sme sa mali vedieť nad ne povzniesť. Lebo táto chvíľa je prelomovou. Prináša veľké nádeje ale i veľké riziká. A v takejto chvíli sa žiadajú rozvážne, ale veľké činy. Takáto situácia vyžaduje prehlbovanie schopnosti spolupracovať. Lebo ak sa táto chvíľa premešká, príde sklamanie a rezignácia na dlhý čas.

Preto vyzývam hlavne delegátov sobotného snemu KDH, ale i mnohých ďalších svojich priateľov v tomto tradičnom politickom hnutí: myslime predovšetkým na to, čo môžeme teraz ponúknuť našej vlasti! Nie len abstraktne, tak ako sa to píše v základnom programe, ktorý si väčšina ľudí nikdy neprečíta. Situácia, v ktorej sme, vyžaduje jasný a konkrétny politický čin, ktorý môže realisticky vzbudiť nádej. A takým by bol návrh konzervatívneho volebného bloku KDH – OľaNO.