KDH by sa malo sústrediť na hodnoty, významné pre charakter politického zápasu

KDH sa môže vrátiť do prvej ligy iba vtedy, ak príde s inou agendou, ako skupina kresťanov v Oľano. Malo by sa sústrediť predovšetkým na tie hodnoty, ktoré sú významné pre charakter politického zápasu a výkon moci. Cieľavedome viesť spoločnosť k tomu, aby dokázala vo verejnom živote rozlišovať čestné konanie od účelového, zodpovedné od nezodpovedného, spravodlivé aj vtedy, ak by sa to niekedy zdanlivo nehodilo. Ak bude stáť na strane slabých i vtedy, keď to nebude populárne. A ak bude chrániť hodnotu slobody ako základu pre dôstojný život človeka v spoločnosti. Toto sú totiž politické hodnoty, na akých stojí a padá život ľudí v demokratickej spoločnosti. A zároveň toto sú aj hodnoty, vychádzajúce z kresťanského pohľadu na človeka a jeho spoločnosť. Samozrejme, v spoločnosti sú dôležité aj iné mravné otázky, ale hľadať odpovede na mnohé z nich (i veľmi závažné) by malo byť skôr úlohou pastoračnej činnosti cirkví, než politiky, alebo dokonca činnosti donucovacieho aparátu štátu.