Modlitba za mier v Ukrajine

Pane daj, aby ten, kto rukou kradmou siaha po tom, čo mu nepatrí, a nemá pritom úctu ani pred Tvojim, ani pred ľudským právom, ba ani k životom ľudí, ktorí mu nič zlé neurobili, dostal spravodlivú odplatu! A daj, aby tí, čo to po celom svete vidia v čo najväčšom počte dokázali a mali aj odvahu rozpoznať, kto je v tejto dráme útočník a kto obeť. A napokon, Pane daj, aby sa tí, čo tomu dobre rozumejú, nenechali zastrašiť! Pane daj Ukrajine spravodlivý mier!