Naša synoda vstupuje do ďalšej etapy

Teším sa, že ten pohyb, čo odštartoval pápež František v Cirkvi, ktorej ako služobník služobníkov verne slúži a nazval ho synodálnou cestou, pokračuje a vstupuje do ďalšej etapy. V nej by sa zozbierané poznatky, nádeje, ale i žiale a ponosy z celého sveta mali znovu vrátiť na základnú, národnú úroveň, aby sme i tu, na Slovensku vedeli porovnať, či tomu, čo trápi, alebo naopak teší našich bratov a sestry v iných častiach našej planéty, rozumieme aj my. Čítal som ten pracovný dokument sumarizujúci výpovede miliónov duší po celej Zemi. Je tam i jedna naša pripomienka zo Slovenska, volajúca po decentralizácii. Píšem to, priatelia, hlavne pre vás, ktorí ste sa v počiatočnej, základnej etape i osobne už zapojili. Čosi sa pohlo, a čo sme urobili, to neskončilo kdesi uložené hlboko v registroch archívov. Ono to žije. Pýtať sa a počúvať ľudí, to je základná podmienka toho, aby akékoľvek spoločenstvo vnímali ľudia ako svoje. Myslím si, že synodálna cesta má potenciál priniesť oživenie a nového ducha. Avšak veľmi to bude záležať od dvoch vecí. Po prvé, aké závery napokon pápež a biskupi z tých miliónov podnetov vyvodia. A po druhé, že celý tento pohyb sa tým neskončí. To prvé zdanlivo už ovplyvniť nemôžeme, to druhé však záleží aj od nás. A ak na to nezabudneme, ak nestratíme chuť a guráž, tak to môže mať napokon dosah aj na to prvé. Prajem vám, priatelia peknú nedeľu, uzavierajúcu vianočné obdobie a vstup do cezročného obdobia s nádejou a odhodlaním!