Vlastne ani neviem, čo je horšie

Vlastne ani sám neviem, čo je horšie. Či keď volení zástupcovia zneužívajú donucovaciu moc štátu tak, aby si zabezpečili svoje znovuzvolenie, alebo či keď vydajú krajinu napospas policajným dôstojníkom a udavačom, takže napokon oni, zástupcovia ľudu, v podstate stratia kontrolu nad štátom? Mechanizmy moci v demokratickom štáte vyžadujú oveľa viac ako len inštinkt a dobrú vôľu. Nakladanie s nimi vyžaduje múdrosť, skúsenosti, rešpekt pred pravidlami, pevnosť vo chvíľach nepohody a istý mravný základ. Ak to chýba, ani sa nenazdáme, ako sa môže formálne demokratické zriadenie postupne premeniť na svoj opak. Často pod pláštikom ušľachtilých zámerov. Pozor na to, priatelia!