Čo si cením na KDH?

Na Kresťanskodemokratickom hnutí si cením hlavne to, že nie je a nikdy nebolo iba servilnou družinou okolo svojho lídra. Má hlbšie korene a unesie i rôzne politické predstavy. Tak, ako by to malo byť i v normálnej, pluralitnej spoločnosti. Kým to tak je, je to zdravý organizmus. Pravda to môže fungovať iba vtedy, ak jestvuje aj niečo spoločné, čo vytvára to, čím sme, teda našu spoločnú identitu, a ak v tomto spoločnom dokážeme rešpektovať i to, v čom sa líšime.