Vráťme sa k ideám veľkého ľudového hnutia, na ktorých KDH pred 34 rokmi vzniklo!

Predsavzatia, s ktorými sme po desaťročiach neslobody začali budovať hnutie kresťanských demokratov sa pred 34 rokmi premietli do programového vyhlásenia KDH. Dnes je výročie, keď ich schválil ustanovujúci zjazd hnutia. Úvodná veta tohto vyhlásenia znela: “My, kresťania, chceme prinášať svetu oslobodzujúce slovo, ktoré premieňa účelové spolužitie ľudí na sviatok porozumenia a lásky…” Ďalej sa v jeho preambule píše, že je to hnutie laické, moderné, národné, česko-slovenské a európske. “Je to hnutie kresťanskodemokratické, pretože chce spájať živé hodnoty kresťanskej duchovnosti so zásadami demokratického spoločenského usporiadania.” Utvorilo sa tak mohutné ľudové hnutie, celkom odlišné od modelov iných politických formácií, elitárskych a funkcionárskych. Naše hnutie bolo založené nielen na túžbe po moci, ale predovšetkým na túžbe pretvárať naše národné a ľudské spolunažívania na lepšie. Tak, ako o tom kedysi hovoril Majster, ktorého meno zaznelo i v našom názve.

Masaryk pri vzniku Československa povedal, že štáty žijú ideami, na ktorých vznikli. A ani nie po sto rokoch sa dvakrát ukázalo, že ak štát od tých ideí odíde, tak neobstojí. Prvý krát to bolo akoby varovanie na skúšku, a spoločný štát dvoch slovanských národov ešte čakala druhá šanca. Ale ani v nej sa už k pôvodným ideám náš niekdajší štát nevrátil, a napokon sa rozpadol, asi už definitívne.

I menšie spoločenstvá, aj také, akým je hnutie kresťanských demokratov, sa potrebujú vracať k ideám, na ktorých vznikli. Ak chcú obstáť. To je najvlastnejším obsahom vízie obnovy, ktorú KDH veľmi potrebuje. A to aj keď, Pán Boh zaplať, dostalo vo veľkej politike ešte druhú šancu. Nemali by sme zabudnúť, že sme z nej vypadli, a nemali by sme zavierať oči pred tým, prečo sa to vlastne stalo. Som presvedčený, že to bolo preto, lebo sa tie idey, na ktorých sme vznikli, z našej politiky postupne vytratili. Ak sa k nim nevrátime, tak nám druhá šanca nemusí pomôcť. Výročie oficiálneho vzniku KDH je dobrou príležitosťou na to, aby sme si predsavzali, že túto šancu na obnovu nepremárnime.