Prečo potrebuje Európa vlastný obranný pakt?

Európa potrebuje svoj vlastný systém kolektívnej bezpečnosti z troch zásadných dôvodov. Po prvé, po dvoch desaťročiach relatívnej stability rastú sily, ktoré sa usilujú o zmenu geopolitického usporiadania. Po druhé, väčšina európskych štátov vytvorila spoločnú Úniu, politické spoločenstvo, ktoré má ambíciu formulovať vlastnú spoločnú zahraničnú politiku, a ňou sa aktívne uchádzať o vlastné „miesto pod…

Celý článok

Pamäť Európy

V európskej politike chcem prispievať k dvom témam, ktorým sa dlhodobo venujem – k bezpečnosti a slobode, v ktorej bude mať každý príležitosť sa uplatniť. Tieto témy sú zásadné v súčasnosti. Otázky obrany a bezpečnosti sú aktuálne vždy, ale osobitne teraz, v čase, keď sa rozohral veľký geopolitický poker, a to dokonca hneď za našimi hranicami. Napriek tomu, pre…

Celý článok

Pocit spoločenskej nepotrebnosti je i bezpečnostným rizikom

Ľavičiari bývajú hrdí na vyspelú a relatívne bohatú spoločnosť, ak sa, podľa nich, dokáže štát postarať aj o tých, ktorí si nie sú schopní zarobiť na svoje živobytie sami. A pod slovesom „postarať“, majú na mysli nejakú peňažnú dávku, čo takýmto ľuďom umožní prežiť a zabezpečí im azda i ako taký materiálny štandard. Väčšina štátov západnej…

Celý článok

Čo chcem presadzovať v Európskom parlamente

Predovšetkým, verím v projekt Únie európskych štátov. Prospieva všetkým, oveľa viac však malým a slabým národom. Takým, ktoré museli po stáročia vždy prijímať osudy z rozhodnutia mocnejších. Teraz majú azda po prvý krát vo svojej histórii príležitosť reálne sa podieľať na formovaní spoločnej, a v jej rámci i vlastnej budúcnosti. Je životným záujmom Slovenska, aby…

Celý článok

Kresťanská demokracia potrebuje obnovu (2. časť – politické priority)

Svätý otec František vo svojom programovom rozhovore pre časopis Civiltá Cattolica v auguste minulého roku zdôraznil, že zvesť zachraňujúcej Božej lásky má prednosť pred morálnou a náboženskou záväznosťou. „Dnes sa občas zdá, že prevažuje obrátené poradie…“, konštatoval, a dodal, že „posolstvo Evanjelia nemožno zredukovať len na niektoré, hoci dôležité aspekty, ktoré samé o sebe…

Celý článok