Dve naliehavé politické a obranné témy východného krídla NATO

Stretnutie ministrov zahraničných vecí štátov východného krídla NATO, teda tzv. Bukureštská deviatka má podľa mňa veľký politický i obranný potenciál. Ale tento proces by mal pokračovať. Žiadalo by si to v budúcnosti aj účasť najvyšších predstaviteľov týchto štátov. A predovšetkým jasný politický a obranný obsah. Formovanie akcieschopnej obrannej skupiny štátov s nezanedbateľným potenciálom. Naliehavou politickou potrebou je podľa mňa opätovné rozmiestnenie rakiet, ktoré by v prípade raketového útoku na územie ktoréhokoľvek z našich štátov, boli spôsobilé v priebehu niekoľkých minút dosiahnuť územie útočníka. Už sa nesmie cítiť neohrozený. Doba, keď sa Putinovo Rusko mohlo spoľahnúť, že ho nikto neohrozuje, a iba slovne z toho obviňovať celý svet, aby sa mohli vyhrážať a robiť si čo chcú, sa bohužiaľ musí skončiť. Druhou, nemenej dôležitou politickou otázkou, na ktorú by si štáty východného krídla NATO mali vedieť odpovedať, je spoločné odhodlanie a vôľa sa brániť. Ide o základný princíp. Nikto nemôže tento princíp podriadiť sebeckému “najskôr my” a potom ostatní. Ten, kto takto koná, už vlastne mentálne do tejto partie nepatrí. A podľa toho by bolo potrebné sa voči nemu aj správať. A podľa toho aj formovať túto skupinu štátov. Iba tak bude akcieschopná.