K európskej vízii Róberta Fica

Róbert Fico si predstavuje Európu, ktorá sa dokáže emancipovať od Ameriky, a zároveň si zachová právo veta pre všetky členské štáty Únie. Lenže to nejde. Lebo v čomže je Európa závislá od svojho transatlantického spojenca? V ničom inom, len v otázkach svojej schopnosti sa brániť. A ak by sa chcela Európa odpútať od tejto závislosti, musela by zosilnieť práve v oblasti svojej obranyschopnosti. V podstate by ju musela vybudovať. Ale na to, aby sa to stalo, nemôže mať 27 jej hráčov, každý nohu medzi dverami. A tak sa buď budeme musieť naďalej spoliehať na Washington, alebo z Únie vytvoríme federatívny politický útvar schopný sa brániť. Každý iný scenár by si priali hlavne v Kremli.