O hodnotách, prezidentke a o úlohe kresťanov vo verejnom živote

Veľmi sa mi páčilo, že prezidentka Čaputová vo svojom príhovore pri odovzdávaní štátnych vyznamenaní na Nový rok citovala tie známe slová, ktoré pred Národným súdom v roku 1954 predniesol dlhoročný väzeň svedomia Silvester Krčméry: „Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. Tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej. Nám stačí tá pravda, lebo je väčšia a silnejšia ako moc.“ Často mnohí označujú Zuzanu Čaputovú za liberálne zmýšľajúcu ženu. Mňa to nevyrušuje, pretože taká asi je. Napriek tomu, alebo azda aj práve preto, v deň, keď sme si pripomenuli tridsiate výročie nášho štátu, siahla po niečom, čo vníma ako hodnotu.

Po tieto dni smútime za emeritným pápežom, ktorý kedysi, ešte ako kardinál Joseph Ratzinger písal o “služobníkovi Božom”, ako prorok Izaiáš nazýval budúceho Mesiáša, ktorý prinesie nové právo národom, avšak už nie také, aké kedysi Židom priniesol Mojžiš, ale také, čo “vytvára zmier slobôd, čo je jedinou pravdivou formou ľudskej slobody…je to otvorená forma práva, ktorá ….zostáva ….voči budúcej histórii a jej výzvam otvorená, a napriek tomu stavia proti akejkoľvek ľubovôli nezvratnú mieru pravdy.” (J.Ratzinger: „Naděje pro Evropu?“, SCRIPTUM Praha 1993, str.50/51)

Liberálne zmýšľajúci ľudia iste správne hovoria, že nikto nemá právo hovoriť o tom, že je vlastníkom pravdy. Všetci ju hľadáme. Ale ak sme poctiví, tak musíme rešpektovať, že ona existuje. A je veľkou hodnotou. Silvester Krčméry z úcty k nej čerpal svoju silu v prenasledovaní. Potrebujeme takéto hodnoty. A teším sa, že to takto demonštrovala aj prezidentka. Myslím si, že pripomínať takéto hodnoty je veľkým poslaním kresťanov v politike. Kresťanských demokratov. Lebo, ako kdesi napísal jeden z veľkých teológov po Druhom vatikánskom koncile Johann Baptist Metz “demokratický štát žije z hodnôt, ktoré sám nevytvára.”