Pakt pesimistov a optimistov

Usilujem sa vidieť v každej situácii aj jej lepšiu stránku. Viem, že niektorí moji priatelia mi to budú vždy trochu zazlievať. Budú upozorňovať na mnoho zlého, čo nás takisto obklopuje. A ja si uvedomujem, že aj oni majú svoju pravdu. Lebo je to tak trochu ako v tej dávnej anekdote: kým som ja presvedčený, že žijeme v tom najlepšom z možných svetov, oni sa práve toho obávajú. I napriek tomu sa môžeme spoločne znova a znova púšťať do zápasov, aby sa ten súčasný svet (či už ho vidíme optimisticky, alebo realisticky, teda pesimisticky) mohol stať aspoň o niečo lepší, ako je teraz. A to má vždy zmysel.