PF 2021 z Pánovej lúky: z tohtoročných skúšok sa poučme!

Pánova lúka2020Dnes som tradične, ako vždy v posledný deň roka vybehol na Pánovu lúku. Stretli sme sa tam výnimočne len dvaja. Ale i tak sme trochu zaspomínali. Končí sa rok, ktorý pripravil ľudstvu i Slovensku ťažké skúšky. Želám Vám, milí priatelia, vlastne nám všetkým, aby sme si z nich dokázali vyvodiť múdre ponaučenia pre náš život, súkromný i verejný, a aby sme z týchto skúšok vyšli v budúcom roku silnejší a lepší!