Príprava kresťanských demokratov na návštevu pápeža (17) Sme na križovatke, musíme si vybrať!

Asi najkomplexnejšie a najaktuálnejšie výzvy pápeža Františka svetu zazneli v jeho posolstve Valnému zhromaždeniu OSN 25.9.2020. Venujem im preto niekoľko posledných úvah tohto prípravného cyklu pred jeho návštevou u nás. Zamyslenie č.17.
František hovoril o ľudstve, ktoré práve zažíva krízu a nachádza sa na existenčnej križovatke. “Táto kríza mení náš spôsob života, spochybňuje naše ekonomické, zdravotnícke a sociálne systémy a zrazu vidíme ako sme krehkí.” Svätý Otec vo svojom posolstve nielen OSN, ale vlastne nám všetkým zdôrazňuje, že toto je nielen čas skúšky, ale aj voľby. “Vybrať si medzi tým, na čom záleží, a tým, čo je pominuteľné. Oddeliť to, čo je nevyhnutné, od toho, čo takým nie je.” A hovorí o skutočnej príležitosti na prehodnotenie nášho spôsobu života. Môže nás však naopak viesť k posilňovaniu “obranného postoja individualistického a elitárskeho razenia”.
A tak František hovorí, že stojíme pred voľbou medzi dvoma možnými cestami. “Jedna vedie k posilňovaniu multilateralizmu, výrazu novej globálnej spoluzodpovednosti, solidarity založenej na spravodlivosti, na úsilí o dosahovanie mieru a jednoty ľudskej rodiny, Božieho plánu so svetom. Druhá uprednostňuje sebestačnosť, nacionalizmus, protekcionizmus, individualizmus a izoláciu. Nestará sa o najchudobnejších, najzraniteľnejších a o obyvateľov existenčných periférií. A bude nepochybne škodlivá pre celú pospolitosť sveta. Spôsobí sebazničenie všetkých. To nesmie prevážiť!”
Sú to vážne slová. Ak sa chceme, ako kresťanskí demokrati na Slovensku ozaj dobre pripraviť na návštevu pápeža v našej vlasti, nemôžeme si ich nevšímať a musíme si poctivo odpovedať, ako sa k tejto existenčnej voľbe postavíme!