Protikrízové opatrenia treba dodržiavať, ale to neznamená, že o nich netreba diskutovať

Opatrenia, ktoré vláda prijala na boj proti pandémii, treba dodržiavať. V našom záujme, a i z ohľaduplnosti voči našim bratom a sestrám, ktorí patria k najohrozenejším. Nedodržiavať ich je prejavom nezodpovednosti a bezohľadnosti. A keď to inak nepôjde, tak je na ich vynútenie potrebné použiť aj donucovaciu moc štátu. Na to je. Na druhej strane ale ani táto situácia, a ani žiadna iná spoločenská katastrofa, nám nesmie brániť, aby sme o niečom, čo sa týka nás všetkých, nemohli alebo nemali viesť kritickú diskusiu. A to verejne. Práve tým sa demokracia napokon vždy presadí, napriek svojim nedostatkom, nedôslednostiam a pomalosti, ako ľudsky dôstojnejšie a v konečnom dôsledku i životaschopnejšie usporiadanie spoločnosti.