Rok 2021 môže byť rokom nádeje, ale nepôjde to bez veľkej práce a vytrvalosti

Rok, ktorý našu spoločnosť čaká, bude pre jej politické osudy úspešným len, ak bude rokom cieľavedomej a trpezlivej práce. Ako pokusné králiky na vlastnej koži zakúšame, čo to znamená, keď sa tak zložitej činnosti, akou je riadenie štátu, zmocnia ľudia bez potrebného vzdelania, skúseností a pevných charakterových vlastností. Ale to tu nepadlo z neba. Postupne to narastalo. Kmeňová mentalita, žiadostivosť po rýchlom úspechu bez primeranej práce, prehlbujúce sa povedomie, že čokoľvek sa dá kúpiť, bezohľadná hrubosť pri presadzovaní skupinových a osobných záujmov, to všetko postupne viedlo i k degenerácii štandardných politických strán a napokon i verejného života vôbec. Ono sa to nedá vyliečiť naraz a bez námahy. Vidíme, že na to vonkoncom nestačilo jedno šikovné video pred voľbami. Vybudovať kultivovanú politickú alternatívu, ktorá umenie demokraticky spravovať štát bude schopná zvládnuť, vyžaduje veľkú prácu a vytrvalosť. Ak sa v roku 2021 položia pre ňu aspoň základy, môže to byť napokon veľmi nádejný rok.