Synodálny dotazník: poďakovanie a ďalší postup

Milí priatelia, ukončili sme prijímanie odpovedí na dotazník “Ako vnímam súčasnú Cirkev a svoje miesto v nej”, ktorý sme ako neformálna iniciatíva občanov pripravili k začiatku synodálnej cesty. Vyše tristo z vás sa do tejto, teraz už našej spoločnej aktivity zapojilo. Veľmi vám všetkým, ktorý ste tomu venovali svoj čas a poslali svoje myšlienky a odpovede, ďakujeme. Teším sa množstvu podnetov, poznámok, aj kritických, ale vedených rýdzou túžbou po tom, aby sme sa v našom duchovnom domove cítili naozaj doma. A cítim sa zaviazaný, aby žiaden z týchto podnetov nezapadol. V týchto dňoch odpovede spracovávame. V nasledujúcich týždňoch máme úmysel pripraviť krátky text, inšpirovaný vašimi odpoveďami, ktorý bude konštruktívnym návrhom našej iniciatívy o tom, čo by bolo dobré urobiť. To poskytneme oficiálnym štruktúram Cirkvi. Ale celé to bohatstvo vašich odpovedí takto nesmie skončiť. Chceli by sme preto vytvoriť platformu pre to, aby sme o nich diskutovali a ďalej ich rozvíjali. Asi v júni preto zorganizujeme stretnutie, na ktoré pozveme ľudí, ktorým sme dotazník pôvodne rozoslali. Môžete mi tiež poslať na adresu: synoda.ba@gmail.com svoju e-mailovú adresu, aby som vás zaradil do rozdeľovníka. Veľmi by som chcel, aby sme aj takto, ako nedokonalí, a často hľadajúci a blúdiaci synovia a dcéry Cirkvi spoločne kráčali cestami našich životov, jednak na vzájomné povzbudenie nás samých, ale hlavne na to, aby sme prinášali oslobodzujúce posolstvo nášho nazaretského Majstra všetkým našim bratom a sestrám, ktorých na týchto cestách stretávame. Všetkým vám prajem požehnanú nedeľu Božieho milosrdenstva!