Teraz potrebujeme hlavne disciplínu, ale i dobré vodcovstvo

Keď sa ide do vážnej bitky, treba sa zomknúť a plniť príkazy veliteľa. Lebo keď si bude každý robiť, čo uzná za vhodné, zápas nemôže dopadnúť dobre. Ale dobrý vodca zas nebude dráždiť svoj ľud neustálym zdôrazňovaním toho, že je najlepší z najlepších, že nikdy nič nezanedbal, nebude rozdeľovať národ a hlásať, že všetci z iných táborov sú neschopní alebo zločinci. Lebo v mužstve budú vždy takí, čo to vidia inak, a i neistí, ktorým sa bude zdať, že tým chce veliteľ zakrývať vlastnú neistotu. Dobrý veliteľ potrebuje budovať vo svojich vojakoch pocit, že i napriek rozličným názorom a záujmom, zdieľajú v nadchádzajúcom boji spoločný osud. Iba tak v nich dokáže vzbudiť aj spoločnú vieru vo víťazstvo.