Veľká noc 2022

“Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!” odkazoval apoštol Pavol gréckej komunite kresťanov v Korinte. Je to v liste, v ktorom píše o zmŕtvychvstaní. O tom, čo je vyvrcholením a zmyslom kresťanskej Veľkej noci. Je to výzva pre všetkých Ježišových učeníkov pre celý ten úsek ľudských dejín od Jeho víťazstva nad smrťou až po Jeho druhý príchod na konci časov. A že to nebudú pokojné časy, ale stáročia plné zápasov, nespravodlivostí a bohužiaľ i násilia, to nám nielen vopred náš Majster povedal, ale dnes je to i nesporná historická skúsenosť. Preto Pavol svojich priateľov, a sprostredkovane všetky pokolenia kresťanov, ktoré ešte iba prídu, nevyzýva k úteku do útlocitnej dobroprajnosti, ale k neohrozenosti. Ide o to, aby sme v konfliktoch medzi ľuďmi, ktoré tu budú vždy, mali odvahu stáť na strane tých, ktorým sa deje krivda. Aby sme neboli ľahostajní a ani naivní, že to Pán Boh bude riešiť za nás. Nerobil to keď Osmanská ríša ohrozovala Európu, nerobil to v druhej svetovej vojne a neurobí to ani teraz na krvácajúcej Ukrajine. Tu musí byť jasné, že stojíme na strane obete a že sme pripravení jej pomáhať, aby sa ubránila. A nenecháme sa vydierať ani zastrašovať. Ani jadrovou mocnosťou, že môže zničiť svet. Kresťania prvých storočí nemali strach ani z druhého príchodu Pána. Naopak, volali po ňom. Preto sa, priatelia i my po tisícročiach, aj v tejto dobe, vzmužme a čerpajme zo spomienky na prázdny Kristov hrob! Buona Pasqua, hovoria v dnešnom Ríme, a Marana tha, zakončil Apoštol národov citovaný list vo svojej materčine. S týmito myšlienkami a odhodlaním prajem nám všetkým požehnanú Veľkú noc 2022!