Pohľad hospodára, ktorý siaha za horizont súčasných problémov

Pápež František pred chvíľou hovoril o dvoch rozdielnych pohľadoch, ktoré sa prelínajú dejinami. “Je to pohľad hospodára, ktorý vidí ďaleko a pohľad služobníkov, ktorí vidia iba problémy.” Aj hospodár, aj jeho služobníci, chcú bezpochyby dobrú úrodu. I keď vidia, že v ich pšenici rastie aj jedovatý kúkoľ. Ale zhovievavosť hospodára dáva čas. A šancu na to, aby sme sa menili k lepšiemu. Myslím si, že čím viac si dokážeme pre našu spoločnú budúcnosť osvojovať pohľad, ktorý siaha za horizont súčasných problémov, tým lepšie vyhliadky máme na to, aby bola lepšia. A naopak.