Zišiel by sa nám centrálny európsky krízový manažment

Podľa mňa by sa tu zišiel centrálny európsky krízový manažment. Prinajmenej pre veľké katastrofy, živelné pohromy, epidémie a teroristické útoky, ktoré majú nadnárodný rozmer. Ak má význam v niečom sa vzdať kúska vlastnej, malej suverenity, tak je to zápas s nebezpečenstvom, ktorého rozmer nás presahuje. Národy to tak robili aj v minulosti, i keď nie vždy šlo o inštitucionalizované dohody. Európsky krízový mechanizmus by mohol mať k dispozícii zdroje, aké jednotlivé členské štáty Únie nemajú, umožňoval by zaviesť jednotnú metodiku, zasahoval by tam, kde treba a vtedy, keď treba. Ale hlavne, prostredníctvom takéhoto mechanizmus by sa voči národným egoizmom presadila ich solidarita. Lebo téza “My Nation First”, v prepojenom svete, a v Európe osobitne, škodí všetkým, ale napokon najviac tomu, kto jej prepadne.