Čas, ktorý prežívame, ukazuje, ako dôležité budú prezidentské voľby

V tieni predvolebného zápasu o parlamentné lavice zatiaľ zostáva príprava na rozhodovanie, ktoré príde niekoľko mesiacov po parlamentných voľbách. Na rozhodovanie o hlave štátu. To, čo teraz Slovenská republika prežíva, ukazuje, ako je funkcia prezidenta republiky mocensky dôležitá. Nie je to veru iba reprezentatívna pozícia. Nie je to o pekných kravatách, či kostýmoch, o uhladených rečiach doma a o úsmevoch na medzinárodných podujatiach. Je to predovšetkým o tom, aby celá naša ústavná konštrukcia štátu fungovala. Aby sa tie orgány, ktoré sa vzájomne majú kontrolovať, naozaj kontrolovali. Hoci sa to spravidla vždy niekomu nepáči. Aby nositelia ústavných úradov reálne niesli zodpovednosť, ktorú od nich základný zákon štátu očakáva. A aby fungoval systém bŕzd a protiváh, ktorý je potrebný v každom demokratickom ústavnom systéme. A to všetko v podmienkach neľútostného politického zápasu. Pre pluralitnú demokraciu však celkom obvyklého. To od človeka, ktorý sa podujme do tejto najvyššej služby, bude vyžadovať odolnosť, pevnosť postojov a oddanosť litere a duchu ústavy. A predovšetkým zmysel pre všetko to, čo je dlhodobým národnoštátnym záujmom nášho ľudu. Taký prezident ani v kritickej chvíli nezakolíše.