Čo je hlavnou ideologickou barikádou súčasnosti?

Na počiatku všetkých úvah o predvolebnej stratégii by sme si mali ujasniť, že našimi základnými ideovými protivníkmi sú tí, čo našu ťažko vyvzdorovanú a udržiavanú slobodu nemajú radi. Nie tí, čo ju milujú rovnako ako my. len majú iné predstavy a priority pre život v nej. To máme ostatne všetci. Aj preto sa len ťažko vieme dohodnúť. I ciest do otroctva je viacero, ale tí, čo na ne voličov lákajú a neskôr by nás po nich radi nútili ísť všetkých, tí sa na tom zdanlivo prekvapivo zhodnúť vedia. Pozor, to nie je nejaký intelektuálny, teoretický spor! Na Ukrajine kvôli nemu tečie krv. Preto je potrebné, aby napriek rôznym prioritám a náhľadom bojovníci za slobodu v kľúčových chvíľach hľadali a nachádzali spoločnú reč. Napríklad teraz.