Keď lietajú rakety a zabíjajú nevinných ľudí

Vždy, keď niekde začnú lietať rakety a zabíjať nevinných ľudí tak, ako teraz v Svätej zemi, prvé, čo mi zíde na um je, ako malicherné sú tie naše hádky a naťahovanie sa o to, kto má na čo právo. Lenže potom si uvedomím, že práve nosné idey takýchto prekáračiek zasievajú medzi veľké skupiny ľudí nenávisť, ktorá práve k tomu prelievaniu krvi často vedie. Izraelský spisovateľ Amos Oz napísal o konflikte svojho národa s palestínskym, že to nie je western. “Nie je to boj medzi dobrom a zlom, ale skôr tragédia…: stret medzi jedným a druhým právom, stret medzi jedným silným, historicky podloženým a presvedčivým nárokom a veľmi odlišným, ale o nič menej presvedčivým, o nič menej silným a ľudským nárokom druhým.” Oz vidí iba jedno východisko a tým je bolestný kompromis. “Pre mňa znamená kompromis život a jeho opakom nie je oddanosť ideálu, ale fanatizmus a smrť.” Modlime sa za ľudí v Svätej zemi, aby takýto kompromis hľadali! Ale ani u nás sa nenechajme zvádzať rozličnými fanatickými sektármi a politickými ideológmi. I my sa potrebujeme učiť tomu umeniu nevidieť v kompromise zradu. A vždy je to lepšie skôr, než začnú lietať rakety.