Namiesto rozhorčovania sa, radšej budujme alternatívu!

Nemá veľký zmysel rozhorčovať sa nad tým, čo robia ľudia, ktorí majú aktuálne moc. Ich tým nezmeníme a sebe nepomôžeme. V demokracii má oveľa väčší význam budovať alternatívu. Aby tu, keď prídu voľby, nejaká bola. A národu by prospelo, keby nevzišla len z čírej negácie toho, čo tu je teraz, ale bola by schopná ponúknuť aj niečo konštruktívne. Niečo, čo nám spoločne prospeje. To hlboké rozdelenie, z ktorého čerpá svoju zlú energiu nenávistná politika odkedy sme zakúsili ono pokušenie, ktoré prináša politická sloboda, nás všetkých ženie do stále ostrejších konfliktov. Takáto politika nám škodí. Problém ale nie je v slobode. Je v tom, ako sa v nej správame. Potrebujeme alternatívu, ktorá sa nebude usilovať len odstaviť, diskreditovať, či zničiť politických protivníkov, ale pôjde jej o našu spoločnú budúcnosť. I keď sme rôzni.