Otázka Malého princa a predčasné voľby

“Keby som rozkázal generálovi, aby lietal od kvetu ku kvetu ako lieta motýľ, alebo aby písal tragédiu, alebo aby sa premenil na morského vtáka a generál by rozkaz nevykonal, čia by to bola chyba?” pýtal sa Exupéryho Malý princ. Táto otázka sa mi nevdojak vybavuje, keď pozorujem, ako Igor Matovič riadi svoju vládu, ale bohužiaľ i našu vlasť. Mám pochopenie s tým, že je kríza a všetci sú nútení improvizovať. Ale aj improvizácia musí mať racionálny základ, mala by mať nejaké pravidlá, a ak jej národ neporozumie, tak sa nemožno diviť, keď ju vo svojom srdci nepodporí. Nie som priateľom predčasných volieb, ale ak si niekto svojimi činmi o ne stále viac naozaj koleduje, tak to nie je ani tak ten, kto o tom organizuje referendum, ale je to aktuálny predseda vlády.