Poďakovanie

Milí priatelia, srdečne ďakujem za všetky prejavy podpory a solidarity. A za modlitby. V spoločnosti sa nedá robiť nič, čo by vyhovovalo všetkým. Ale myslím si, že i najťažšie politické rozhodnutia sa dajú robiť čestne. Pokúsim sa, s vašou podporou, aby to tak bolo. A zlomyseľných, frustrovaných, či závistlivých travičov spoločenských studní si nevšímajme! Vlastne mi ich je ľúto. Nikdy nič pekné nezažijú a môžu si za to sami. Teším sa na nové výzvy.