Svedectvo o beštiálnom režime Slobodana Miloševiča a jeho kontext s gestom Miloša Zemana

Včera dávali v Českej televízii dokument o priebehu konania pred Medzinárodným trestným súdom o vojnových zločinoch a zločinoch proti ľudskosti v bývalej Juhoslávii. Bolo to hrozné svedectvo o beštiálnom režime Slobodana Miloševiča. A podľa mňa tiež jasná odpoveď na kontext ospravedlnenia sa českého prezidenta Srbom za podiel jeho vlády na vojenskej operácii proti tomuto režimu, ktorej zámerom bolo zastaviť genocídu. Toto Zemanovo falošné gesto bolo, ako keby sa ruský prezident ospravedlňoval Nemcom za to, že im v štyridsiatom piatom roztrieskali Berlín. Nejestvujú národné záujmy, ktoré by mohli legitimizovať režimy páchajúce zločiny proti ľudskosti. A s takýmito režimami sa nedá jednať v rukavičkách.