V predvečer výročia SNP

Fašizmus prebúdzal v ľuďoch tie najhoršie sklony: nenávisť a závisť. Kriminalizoval politických odporcov, a kým sa dral k moci prinášal ilúziu nádeje a akejsi lepšej spravodlivosti. Avšak iba pre tých, čo mu upísali svoje duše. I slovenská politika svojho času podľahla tomuto diabolskému mámeniu. Ale česť a vďaka tým, ktorí sa proti tomu postavili! Som hrdý na mužov a ženy, čo bojovali v Slovenskom národnom povstaní. Ale zároveň varujem, že i dnes máme medzi sebou ľudí, čo sa derú k moci s mentálnou výbavou podobnou fašizmu. A nemusia sa pritom vôbec hlásiť k symbolike a formám toho, čo už patrí k minulosti. Pozor na nich! Ale i na seba. Strážme si hlavne každý svoje srdce, lebo voči politickej nenávisti treba bojovať v prvom rade v ňom. V srdci sa rodí fašizmus najrozličnejších proveniencií. Ale predvečer nášho najväčšieho politického sviatku je treba zdôrazniť, že práve v srdci sa rodí aj statočnosť a odpor voči nenávistnej politike. Takúto srdnatosť potrebujeme i dnes.