Aby sa synodálna cesta nevytratila záleží od nás, nie od cirkevných úradníkov

Iste to poznáte zo svojich skúseností tiež: príde nový šéf, oduševnený, plný elánu a vôle pohnúť stojatými vodami. Vrátiť zmysel tam, kde sa naň zabudlo, a tak oživiť celú štruktúru, ktorej vládne. Stáva sa to hlavne v organizáciách, ktoré jestvujú už dlhší čas. Stretávame sa s tým aj v politických štruktúrach, v štáte, a aj v Cirkvi. Takýto osvietený šéf prichádza zväčša aj s novými pojmami. So slovami, ktoré majú vystihnúť oživujúce procesy. A úradníci v takýchto firmách ich potom začnú zrazu všetci používať. Od vrchu až po základnú úroveň týchto štruktúr. Spravidla dovtedy, kým je ich boss na čele. Vo chvíli, keď odíde, tak sa ale na tieto nové pojmy zasa zabudne. Vytratia sa z firemného slovníka. A všetko sa vráti k tomu, ako to bolo predtým. Nestane sa to iba vtedy, ak tie procesy, ktoré duch týchto nových pojmov štartuje, prevezmú aktívni ľudia. Nie úradníci. Ľudia, čo im ide o oživenie zmyslu, pre ktorý tá firma vôbec existuje. Ľudia z jej základne. Myslím si, že to je zámer synodálnej cesty, o ktorej hovorí pápež František. Je to výzva nám, nie cirkevným úradníkom.