Ako kresťania, by sme mali stáť v prvej línii zápasu o spoločné dobro

Myslím si, že my, čo sa napriek svojej nedokonalosti a hriechom hlásime ku kresťanstvu, by sme mali stáť v prvej línii zápasu o spoločné dobro celej spoločnosti. Predovšetkým by sme mali hľadať hlbší zmysel toho, čo je dobré pre všetkých a pomáhať ho hľadať aj druhým. Nemali by sme sa preto v našich cirkvách správať, akoby to boli záujmové organizácie a biť sa predovšetkým o “naše” špecifické záujmy. Nie preto, lebo by neboli legitímne. Keď však ide o spoločné dobro, tak v prípade, ak sa uzavrieme do zápasu o tie potreby, ktoré ako dôležité vnímame len my, tak môžeme diskvalifikovať práve to poslanie, pre ktoré nás spoločnosť naozaj potrebuje.