Ani vo vojne nesmieme stratiť schopnosť rozlišovať!

Prezidentovi Zelenskému držím palce. Podporujem jeho výzvy Západu, aby sme im v ich boji za slobodu pomáhali. A nielen slovami a sankciami, som presvedčený, že bude treba aj vojensky. Ale jeho požiadavku, aby Západ zaviedol plošný zákaz víz pre Rusov, nepovažujem za správnu. Som rád, že Američania ju už odmietli. Jeden z najlepších západných znalcov ruského imperializmu Edward Lucas napísal pred desiatimi rokmi vo svojej knižke s názvom “Klam – špióni a lži, alebo ako Rusko podvádza Západ” v jej závere veľmi dôležitú vetu: “Vedúcim princípom prístupu Západu k Rusku by malo byť úsilie počúvať, čo hovoria tamojší ľudia, ktorí zdieľajú naše hodnoty, a podporovať a povzbudzovať ich, nie ich demoralizovať.” Je to dôležitá veta. Pretože dnes to vyzerá tak, že všetku svoju nádej vkladáme v ruský vojenský neúspech. Ibaže budúcnosť nebude záležať od zbraní, ale od ľudí. Aj v Rusku sú ľudia, ktorí majú cit pre spravodlivosť. Ľudia, ktorí si vážia slobodu. A vedia, že vojna, ktorú rozpútalo ich politické vedenie je zločinná. Ibaže ich veľmi nepočujeme. Takýto postoj vyžaduje obrovskú statočnosť. Ak by teraz Západ zavrel svoje dvere pred Rusmi plošne, ak by stratil chuť rozlišovať, zavrie ich aj pred takýmito statočnými Rusmi. Zavrieme ich pred ľuďmi, na ktorých raz bude možné budovať spoločnú budúcnosť. To nesmieme urobiť! Ak pravda chceme, aby to bola budúcnosť v mieri a vzájomnom rešpektovaní sa.