Boj z dezinformáciami je zápas o poctivé hľadanie pravdy. Veľmi to potrebujeme.

Boj s dezinformáciami je zápasom o postoj voči pravde. Nikto síce nemáme na ňu patent, ale je rozdiel medzi tými, čo ju hľadajú, hoci sa môžu aj mýliť a medzi tými, čo na to, aby dosiahli niečo, čo chcú, vedome uvádzajú ľudí do omylu. Naschvál, vedome a kvôli svojmu prospechu im pletú hlavy. To nie je len o politike, to je o poctivom, či nepoctivom prístupe k životu. Dezinformácie vnášajú do verejnej diskusie čosi diabolské. Škodia spoločnosti zvnútra, v mysliach a srdciach ľudí, a preto nemôžu priniesť nič dobré. Boj proti nim je bojom proti travičom studní. Bude to jednou z mojich hlavných priorít. Hovoril som o tom včera na Globsecu.