Čas meniť hru je teraz. Ale naozaj.

Po niekoľkých rokoch, odkedy sa usilujem v podstate každý deň krátko zamýšľať spolu s vami na sociálnej sieti, o tom, čo sa deje vo verejnom živote, sa mi asi po prvýkrát v tomto období veľmi nežiada. Niežeby nebolo o čom. Súčasné deje sú ako z veľkej knihy. Zaujímavé, a poskytujú veľa príležitostí, ako ich uchopiť. Lenže vidím, ako sa na našej strane spoločenskej barikády nechce vidieť, čo sa vlastne stalo. A hlavne, za čo si môžeme sami. A už vôbec nie, čo by sme mali urobiť. Teraz je treba to, s čím tri mesiace pred voľbami prišla jedna z parlamentných strán: meniť hru. Ibaže to bolo iba prázdne predvolebné heslo. Možno preto trochu zvoľním, ale nevzdám to. (Čo by to bolo za buditeľa, keby zaspal?) Pekný adventný čas, priatelia!