Fundament, z ktorého vychádza môj plán obnovy KDH

Korupcia, zadlžovanie, ktoré budeme musieť raz splácať nielen my, ale aj naše deti a naši vnukovia, porozumenie voči násiliu a agresorom doma i vo svete, uprednostňovanie záujmov vlastnej skupiny, či osobných záujmov pred našim spoločným záujmom ako národa, či ľudstva, neúcta, vulgárnosť a mnoho ďalších takýchto javov, otravujúcich náš verejný život, to všetko má jedného spoločného menovateľa. Nie sú to problémy nedostatku odbornosti, či mediálnej komunikácie. Ich jadro sa nachádza v morálke. A aj riešenie týchto problémov nie je otázkou rezortných reforiem, ani represie, ale je to vec schopnosti voliť si v dilemách a pokušeniach doby to, čo je pre nás všetkých dobré. A to nebýva nikdy ľahké. Lebo to znamená často obetovať niečo, čo by sme si mohli “utrhnúť” teraz, a pre seba. Neraz to vyžaduje odvahu ísť proti prúdu. Morálku do verejného života možno vnášať len tak, že budeme schopní múdro rozlišovať, budeme mať politickú odvahu a budeme vytrvalí a vydržíme aj vtedy, keď sa nám občas nebude dariť. Je poslaním kresťanskej demokracie vnášať do politiky tento mravný rozmer. Nie úzke, ideologické a kultúrne predstavy, ktoré si má každý riešiť doma a vo svojom prostredí sám. Politická morálka sa týka podstaty fungovania štátu. To je fundament, z ktorého vychádza moja predstava obnovy KDH.