Hľadajme v tomto roku odpovede aj na hlbšie politické otázky!

Asi najhlbšou ideovou otázkou, ktorú by si v tomto roku mali klásť ľudia, ktorým ide úprimne o spoločné dobro a budúcnosť národa i ľudstva, je znepokojujúca záhada, prečo sa znova tak darí politikom, ktorí svoju činnosť založili na roznecovaní nenávisti medzi spoločenskými skupinami. Títo politici s neočakávanou brutalitou znovu ženú armády svojich fanúšikov do (zatiaľ ešte prevažne) studených občianskych vojen, a vyzerá to, že veľká časť ľudí, ktorých sa to bezprostredne dotýka, to tak vlastne chce. Kam sa podeli krásne demokratické myšlienky o prekonávaní niekdajšej kmeňovej mentality, v ktorej nepriateľom, zloduchom alebo aspoň idiotom je každý, kto patrí do okruhu iného kmeňa? Je to kríza, ktorá otriasa samotnými základmi verejného života. Ak na tieto otázky dokážeme nájsť aktuálnu a pravdivú odpoveď bude to prvý krok k ozdraveniu osádky našej spoločnej lode. Myslím si, že tieto odpovede jestvujú a môžu priniesť nádej. Len tak môžeme dúfať v slušné, a hlavne lepšie a silnejšie Slovensko, Európu a svet. Poďme ich, priatelia, spoločne v tomto roku hľadať!