K úvahám o reorganizácii Národnej kriminálnej agentúry

Keď som v rokoch 2001 a 2002 slúžil na ministerstve vnútra, vyšetrovanie ľudí podozrivých zo spáchania trestných činov bolo oddelené od štandardnej policajnej práce. Sekcia vyšetrovania bola zložkou ministerstva, mala svojho generálneho riaditeľa a ten podliehal ministrovi. Už vtedy za mnou prišli policajti, sťažovali sa na ťažkpádnosť takéhoto modelu a nahovárali ma, aby som navrhol v zákone podriadiť vyšetrovateľov policajnému prezidentovi. Chápal som argumenty policajtov. Oni sú v prvej línii boja so zločinom, oni sú prví na rane, ako lovci v teréne. A ťažko im padne, ak im, pre nich “právnické kľučky”, brzdia prácu. Ale vypočul som si aj vyšetrovateľov. A právnych expertov. Aj ich argumenty boli významné. Ich úlohou je dať trestnému konaniu náležitý a pravdivý právny rámec, a zároveň chrániť slobodu a práva aj tých, ktorí sú lovcom podozriví. Potrebujú k tomu od lovcov určitý odstup. Aby na nich netlačili, a aby sa donucovacia moc štátu v čase, pokým o veci nezačne konať nezávislý súd, využívala primerane. Po odbornej diskusii som sa rozhodol ponechať veci tak, ako boli. Bolo to politické rozhodnutie. Rozhodnutie o tom, ktorú z tých hodnôt, si cením viac. Boj so zločinom, hoci aj s privretými očami, alebo ochranu slobôd a práv ľudí pred štátnou mašinériou. Skúsenosť z policajného režimu pred revolúciou bola vtedy pre mňa rozhodujúcou.

Napriek tomu, po ďalších voľbách, sa ďalší ministri rozhodli inak. Podradili vyšetrovanie policajtom a neskôr dokonca vytvorili špeciálnu, údernú policajno-vyšetrovaciu agentúru s obľúbenou skratkou NAKA. Myslím si, že necelé dve desaťročia potvrdili správnosť argumentov tak policajtov, ako aj vyšetrovateľov a právnych expertov. Boj so zločinom sa stal efektívnejším, ale zároveň vyšetrovatelia sa dostali pod tlak požiadaviek lovcov. Bolo by dobre uskutočniť dôkladnú analýzu toho, ako tento model po celé tie roky fungoval. Ale samozrejme, ak chce súčasný minister jeho zmenu, je to iste legitímne a ja mu v tom držím palce, ak to urobí dobre. Tento model nie je nedotknuteľný, a ani dokonalý. Ale samozrejme, bude to politická zmena. Zmena o tom, aké hodnoty si štát v súčasnosti váži viac. Bez takéhoto hlbšieho zamyslenia to bude iba povrchná improvizácie momentálnej straníckej potreby. Tomu veru palce držať nebudem.