Libanon a Bielorusko: zlá politika má vždy následky

Libanon a Bielorusko. Dve krajiny, na ktoré dnes pozorne hľadí celý svet. Dve krajiny, zmietané náhlymi, hoci veľmi rozdielnymi pohromami. Dve krajiny, ktoré ale rovnako potrebujú našu solidaritu. V oboch prípadoch tiež ide o zlyhanie politiky. Zlá politika má vždy následky. Niekedy ich nevidíme okamžite. To, čo spôsobuje, sa postupne zo dňa na deň, z roka na rok hromadí, narastá výbušný potenciál, a často si to veľká väčšina ľudí ani neuvedomuje. Až to raz prepukne. Či už je to doslovne explózia, alebo flagrantne zmanipulované voľby. Zrazu sa do pohybu uvedú sily, ktoré môžu spoločnosť celkom rozložiť, alebo poskytnúť zámienku pre teror a ešte horšiu politiku, alebo môžu privodiť uzdravujúcu premenu. Modlime sa, priatelia, za Bielorusko a Libanon! Tá modlitba môže byť i modlitbou za nás samých.