Na prahu nového roka

Milí priatelia, všetkým Vám ďakujem za blahopriania! Povzbudzuje ma, že vytvárame takúto komunitu, a to aj teraz, v čase, keď sa fyzicky stretávať nemôžeme. Teším sa na naše ďalšie spoločné premýšľanie o Slovensku i o svete, kde žijeme. I keď mnoho vecí vidíme azda aj rôzne, hľadanie súvislostí a zmyslu, ale i východísk a nádeje, to všetko je veľmi dôležité. A aj strhujúco zaujímavé. Pozývam Vás pokračovať v tomto dobrodružstve. A verím, že pre naše ďalšie osudy je práve toto hľadanie a i s láskavou polemikou s bratmi a sestrami, s ktorými máme iné názory a i záujmy, veľmi potrebné. Teším sa na to!