Na sviatok Krista Kráľa: úvaha o pravde, lži a dezinformáciách

Predstaviteľ rímskej moci v Jeruzaleme Pilát sa v procese s Ježišom Nazaretským zaoberal žalobou popredných mužov Ježišovho národa, podľa ktorej sa údajne vyhlásil za židovského kráľa. Bolo to zrejme odsúdenia hodné, lebo Palestína bola vtedy súčasťou Rímskej ríše a jej zvrchovaným panovníkom bol rímsky cisár. V správe o tomto politickom procese spred takmer dvoch tisícročí sa uvádza, že obžalovaný Ježiš síce potvrdil, že je kráľom, ale zároveň zdôraznil, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo, tí, čo k nemu patria, by ho predsa bránili. A potom zdôraznil, že preto prišiel na tento svet, aby vydal svedectvo o pravde. Pilát na to pohrdlivo zareagoval otázkou: “Čo je pravda?” Samozrejme, pochopil, že z hľadiska rímskeho práva súdi nevinného. Prinajmenej v tejto veci pravdu zistil. Ale politický tlak Ježišových nepriateľov bol prisilný a strach, že by ho obvinili z nedostatočnej lojality voči cisárovi ho napokon doviedli k rozhodnutiu, ktoré bolo justičnou vraždou. A tak si to potreboval sám pred sebou nejako zdôvodniť, ospravedlniť. Nič nie je ľahšie ako spochybniť, že i to, čo je navidomoči jasné, nemusí byť pravdou. Spochybniť, že pravdu je možné s istotou preukázať. A napokon spochybniť, či pravda vôbec jestvuje. Toto sa udialo vtedy a deje sa to dodnes.

Zlo vždy spochybňuje pravdu. Zlo pred pravdou dáva prednosť názoru. Zlo uprednostňuje špekuláciu pred realitou. Ruské rakety zabíjajú tisíce nevinných Ukrajincov, ale Rusko má stále tú drzosť vyhlasovať, že je to ono, kto sa bráni. Takmer každý, kto ubližuje druhým, ak ho na to niekto upozorní, hoci len jeho svedomie, odpovie Pilátovou protiotázkou. Preto na sviatok Krista Kráľa je stále veľmi aktuálne si pripomínať, o aké kráľovstvo to vlastne ide. A o čom jeho Prvý muž prišiel na tento svet vydať svedectvo. A zároveň nám tým priniesol i pozvanie, aby sme v zápase so lžou, dezinformáciami a podvádzaním nikdy nerezignovali.