Nedeformujme ústavu takýmto nedemokratickým a nehumánnym pragmatizmom!

Zámer ministerky spravodlivosti zmenou ústavy poslať všetkých sudcov po dovŕšení veku 65 rokov do penzie má tri závažné rozmery. Jednak je obmedzením právomocí prezidentky republiky. Tá aj doteraz mohla v takomto veku sudcu odvolať, v prípadoch, keď to navrhla súdna rada, ale mohla ho aj ponechať. Po novom sa už nebude skúmať, či sudca ešte vládze a či je dobrý, ale bude sa automaticky predpokladať, že keď dosiahol určený vek, už na to nemá. Po druhé, zavedenie akéhokoľvek nového cenzu na výkon nejakej ústavnej funkcie zužuje priestor demokratickej správy verejných vecí. Keď nebude smieť starý sudca súdiť, prečo by napríklad potom nemal občan nad určitý vek prísť aj o možnosť byť zvolený do iných ústavných funkcií? A napokon po tretie, návrh vnímam ako súčasť širšieho spoločenského trendu vytláčať ľudí, ktorí sa nedokážu brániť, zo spoločenského života. Odsúvať ich na okraj. Týka sa to starých ľudí, ale nielen ich. Je to nebezpečný trend. Nedeformujme ústavu takýmto nedemokratickým a nehumánnym pragmatizmom!